Kompleksowa obsługa inwestycji

Nasza firma oferuje Państwu kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Bez względu na to, czy powierzą

nam Państwo pieczę nad budową całego domu w technologii szkieletowej, czy prefabrykowanego dachu, oferujemy kompleksową usługę obejmującą projekt, produkcję, transport oraz montaż.

Zapewniamy, że wykonane przez nas projekty są w pełni zoptymalizowane i perfekcyjnie dopracowane, a technologia produkcji, oparta na linii sterowanej komputerowo, pozwala na precyzyjne przygotowanie wybranej konstrukcji. Dodatkowo, zdając sobie sprawę z ilości obowiązków spoczywających na Inwestorach, zadbamy o logistyczny aspekt projektu. Montaż konstrukcji powierzymy doświadczonej i sprawnej ekipie budowlanej, która przebywa na placu maksymalnie do 4 dni (w przypadku prefabrykowanej konstrukcji drewnianej).

PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE DREWNIANE

Prefabrykowane konstrukcje drewniane stanowią idealną alternatywę dla przeciągających się terminów realizacji inwestycji. Na plac budowy przyjeżdżają w umówionym terminie gotowe elementy, które następnie układane są w spójną całość zgodnie z wybranym przez Inwestora projektem. Skraca to całkowity okres realizacji inwestycji nawet   o kilka miesięcy w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, a wyeliminowanie dodatkowego składowania materiałów na placu budowy zmniejsza ryzyko kradzieży.